luchecon (luchecon) wrote,
luchecon
luchecon

Экономические коровы

Субботнее утро... Солнышко.
Искренне кажется, как говорили классики, что молоко гораздо лучше хлебного вина.
А здесь и malishevsky со своими двумя "экономическими коровами":


"У вас ёсць дзве каровы….

У той тэорыі “дзвюх кароваў”, гавораць, нешта ад Оруэла. Ну, не ведаю. Але сачыць за мноствам кароваў,  здаецца, прыўкрасна....

Эканамічная мадэль краіны

У вас ёсць дзве каровы. Адна доіць вас, другую - доіце вы. Вы змагаецеся за станоўчае сальда надоеў, а пакуль не атрымоўваецца, разбаўляеце малако пладова-ягадным напоем.

Беларускі рубель
У вас ёсць дзве каровы. Малако не даюць, але пагражаючы размножвацца вам на шчасце. Калі каровы не змяшчаюцца ў хляве, выпіваюць вашае малако, з’ядаюць ваш цукар, нават солі няма, вы звяртаецеся па пазыку да МВФ, абяцаеце надалей стрымліваць эмісію кароваў. Дарэчы, гэта вашая антыкрызісная праграма. На атрыманую пазыку набываеце сабе кароваў яшчэ.

Расія і Беларусь
У вас ёсць прынаджаная свойская карова. На заходнім баку вашага плоту нехта з суседзяў напісаў: «Асцярожна, злы бык». Вам гэта спадабаецца.

Беларусь і Расія
У вас ёсць дзве каровы. Адну – рудую - вы памянялі ў суседа на ежу для другой каровы. Малако другой каровы таксама збываеце суседу, каб на ежу карове хапала.

Насельніцтва, яно ж электарат
У вас ёсть пастух ён жа каўбой. Вы упэўненыя, што пастуха сабе абіраюць каровы большасцю галасоў “му”.

Лібералізацыя
У вас ёсць дзве прыватныя каровы. Вы дазваляеце тым прыватным пасвіцца на любым лузе без (!) пастуха. І без травы.

Інфляцыя
У вас ёсць дзве каровы. Учора яны каштавалі тры рублі і былі вялікія і тлустыя. А сёння каштуюць пяць рублёў і нейкія яны маленькія. Вы глядзіце навіны па тэлевізары і упэўніваецеся, што маленькія за пяць значна лепш тых вялікіх за тры.

Байнэт
У вас добры статак кароваў. Усе даюць ваду. Вам здаецца, што карова шалёная і дае небяспечнае малако, забруджанае афрыканскай чумой.

Беспрацоў’е
У вас ёсць дзве каровы, якія атрымліваюць ад вас сацыяльнае малако за тое, што абедзве лічацца на працы ў калгасе. Даваць малако ад гэтых кароў не патрабуецца.

Апазіцыя
У вас ёсць дзве каровы. Адна карова вельмі вас шкадуе і дае вам частку малака, з таго, што атрымлівае ад другой каровы. Другая карова не дазваляе набліжацца да сябе.

Еўропа і Беларусь
У вас ёсць адна бадлівая карова, апошняя ў сваёй пародзе. Вы зачыняеце яе ў хляве і чакаеце, калі карова стане авечкай. Яна зачыняецца ў хляве і чакае ад вас таго самага. З боку здаецца, абедзьве падобныя на аслоў.

Сацыяльная дзяржава
У вас ёсць карова, яна дае вам малако, за якое вы разлічваецеся з ёй сацыяльным малаком.
ссылка"В то теории "двух коров", говорят, что-то от Оруэлла. Ну, не знаю. Но следить за множеством коров, кажется, прекрасно ....

Экономическая модель страны

У вас есть две коровы. Одна доит вас, вторую - доит вы. Вы боретесь за положительное сальдо, а пока не удается, разбавляют молоко плодово-ягодным напитком.

Белорусский рубль

У вас есть две коровы. Молоко не дают, но угрожают размножаться вам на счастье. Коровы уже не помещаются в сарае, выпивают ваше молоко, съедают ваш сахар, даже соли нет, вы обращаетесь за кредитом к МВФ, обещаете впредь сдерживать эмиссию коров. Кстати, это ваша антикризисная программа. На полученную ссуду приобретаете себе коров еще.

Россия и Беларусь

У вас есть рыжая домашняя корова. На западной стороне вашего забора кто-то из соседей написал: «Осторожно, злой бык». Вам это понравится.

Беларусь и Россия

У вас есть две коровы. Одну - рыжую - вы поменяли у соседа на еду для второй коровы. Молоко второй коровы также сбываете соседу, чтобы на пищу корове хватало.

Населения, оно же электорат

У вас есть пастух он же ковбой . Вы уверены, что пастуха себе избирают коровы большинством голосов "му".

Сталин

У вас есть две частные коровы. Вы позволяете тем частным пастись на любом лугу без (!) Пастуха. И без травы.

Инфляция

У вас есть две коровы. Вчера они стоили три рубля и были большие и жирные. А сегодня стоят пять рублей и какие-то они маленькие. Вы смотрите новости по телевизору и убеждаетесь, что маленькие пяти гораздо лучше тех великих трех.

Байнет

У вас хорошее стадо коров. Все дают воду. Вам кажется, что корова бешеная и дает опасное молоко, загрязненное африканской чумой.

Безработица

У вас есть две коровы, которые получают от вас социальное молоко за то, что обе числятся на работе в колхозе. Давать молоко от этих коров не требуется.

Оппозиция

У вас есть две коровы. Одна корова очень вас жалеет и дает вам часть молока, из того, что получает от другой коровы.Вторая корова не позволяет приближаться к себе.

Европа и Беларусь

У вас есть одна бодливая корова, последняя в своей породе. Вы закрываете ее в сарае и ждете, когда корова станет овцой.Она закрывается в хлеву и ждет от вас того же. Со стороны кажется, обе похожи на ослов.

Социальное государство

У вас есть корова, она дает вам молоко, за которое вы рассчитываетесь с ней социальным молоком.


Tags: юмор
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo luchecon april 1, 2014 14:26 2
Buy for 10 tokens
"Если первым не писать людям и не навязываться, то можно обнаружить, что, в принципе, никому ты и не нужен". Афоризм для промоутеров.
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 3 comments