luchecon

Странный немец Цайлер пишет о ВКЛ

У меня вызвала недоумение цитата о том, что в ВКЛ: «Кабеты могуць мець палюбоўнікаў для падтрымкі шлюба, а для мужчыны, калі ён спіць з іншымі кабетамі, - гэта здрада».

После такого текста я стал со скепсисом относиться и к другим высказынывниям немца Цайлера: «Літвіны гультаяватыя, няўмелыя дурні, якія асабліва любяць сваіх паноў, калі тыя старанна б’юць і сякуць іх, - пишет Цайлер. - Частка такіх прыгонных людзей, асабліва тыя, што належаць да русінскай рэлігіі (имеются ввиду православные. - Ред.). 

Исследователь Олег Давид Лисовский переводом на белорусский язык книг немецкого историка XVII века Мартина Цайлера. Это «Новае апісанне Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага», которое вышло в 1647 году, и «Іншае апісанне Кароны Польскай і Вялікага Княства Літоўскага", появившееся на 10 лет позже. Книги суммируют сведения, которые европейцы имели на тот момент из различных источников о землях Речи Посполитой - в частности, о нынешних белорусских территориях.

В своих книгах Цайлер назвал шляхтичей из Речи Посполитой «ваяўнічымі, разумнымі і ахвочымі да далёкіх падарожжаў». Правда, конкретно крестьянам-литвинам, как называли прежде жителей белорусских земель, досталось на орехи от немца.


Немало немец писал о положении крестьян в Речи Посполитой: «Сяляне не з'яўляюцца прыгоннымі, але вольнымі людзьмі, […] якія за гадавы заробак працуюць на ўчастках» - читай: за арендную плату. Правда, Цайлер отмечает: из-за тяжелых повинностей паны, считай, получают власть над жизнью и телом крестьян. Причем речь не только о тех, чьи земли обрабатывает человек: «Кожны шляхціц можа з імі абыходзіцца, як яму пажадаецца».

По словам историка, крестьяне 5 - 6 дней работают на землевладельца, а по воскресеньям и праздникам - на себя. Впрочем, к 1620-му, пишей Цайлер, многие паны уже «абабралі да ніткі сваіх падданых праз невыносныя паборы». Например, «выдумаўшы нібыта дагавор таварыства са сваімі сялянамі, прымусілі іх штогод аддаваць ім палову ад гандлю мёдам». При этом все издержки по такому договору лежали на крестьянах.

Что касается шляхты, то сильно богатой она не была. По сведениям историков того времени, которые приводит немец, самый успешный шляхтич в Речи Посполитой вряд ли получал больше 25 тысяч крон прибыли в год. Да и это, скорее, исключения. И в книгах Цайлера можно найти причины этому: «Упрыгожваць коней срэбрам, есці з срэбнага посуду, аздабляць срэбрам алтары нават у вёсках цяпер стала агульным. Таксама прынята прыбіраць сябе срэбрам, золатам, перлінамі і каштоўнымі каменнямі, і не засталося нічога іншага, як толькі пачаць есці золата і срэбра».

Не раз говорит немец о расточительности шляхты. Например, в одном из фрагментов он подметил: «Вялікія паны большую частку сваіх прыбыткаў марнуюць на спецыі і віно. Часткова можна знайсці такіх, што робяць для сваёй асобы да 60 вельмі каштоўных строяў; апранаюць нават сваю прыслугу так сама раскошна; і большую частку сваіх уладанняў ці маёмасці марнуюць на тое, каб яны маглі хадзіць у атачэнні толькі сваіх высакародна апранутых людзей».

А ведь одеяния, отделанные куничьим и соболиным мехом, обходились в 2000 талеров, хотя без изысков наряд стоил бы в 20 раз меньше! Вдобавок во внебюджетные расходы у некоторых нобилей включали ежегодные 5 - 6 тысяч итальянским музыкантам, плату сотне немецких драгунов, 100 казакам и 100 венгров-гайдуков, а еще для эффектного выезда - 200 - 300 коней.

Хороший пример от Цайлера в тему. Когда в 1589-м король Жигимонт отправился в Швецию к отцу, только у виленского воеводы Криштофа Радзивилла было более 1 тысячи сопровождающих. «Калі ж кароль Ёган загадаў забяспечыць гэтых гасцей правіянтам, і ўзгаданаму пану Радзівілу было прызначана 2 быка; нехта аднак сказаў, што ў яго ж вельмі шмат прыслугі; на гэта спраўнік адказаў, што тады яму трэба было даць такую самую колькасць коз; паказаўшы гэтым, што шведы былі значна больш эканомныя».

А еще вечной бедой были огромные военные обозы, которые численностью превышали количество ставших в строй: «У ім на 10 тысяч ваяроў можа налічвацца па меншай меры 50 тысяч абозу, шмат залішніх коней і сабакаў: аднак ён выклікае павагу больш, чым лагеры іншых хрысьціян, бо не мае вакол сябе шлюх». Правда, обозы уменьшались, когда съедались все запасы и не задействованные в боях кони.

Кстати, в Речи Посполитой считалось, что шляхта, «якая за свой кошт абавязаная служыць каралеўству, можа сабраць і, калі гэтага патрабуюць абставіны, вывесці ў поле 150 тысяч ваяроў, у цяжкім і лёгкім узбраенні». Срок на сбор - месяц. «Частка шляхцічаў называецца чвартакамі, бо яны атрымліваюць чвэрць ад каралеўскага прыбытку, і таму перад усімі іншымі мусяць стала знаходзіцца ў гатоўнасці», - отмечает немец правило времен Жигимонта Августа. Правда, из-за огромных шляхетских вольностей, «калі на вайне за мяжой адзін шляхціч трапіць у палон, альбо атрымае іншую шкоду, то кароль мусіць сам кампенсаваць яму гэта ці вызваляць яго».

Кстати, для короля законы Речи Посполитой предписывали немало ограничений. Например, пишет Цайлер, «каралю забаронена набываць надзелы шляхты ў каралеўстве» - «аналагічна таксама адносна князёў з каралеўскага роду і суседніх умацаваных замкаў».

Не мог король без разрешения госсоветников даже жениться. В истории Речи Посполитой случались случаи королевского неподчинения такому правилу. Например, Ягайло (Владислав) извинялся перед крайне недовольным королем Англии за отказ сойтись с его дочерью. Тут свою роль сыграли религиозное неприятие католического сената к представителям другой конфессии. Да и тайно заключенный брак Жигимонта Августа с Барбарой Радзивилл тоже стоил Речи Посполитой немалых волнений...

ссылка


promo luchecon april 1, 2014 14:26 2
Buy for 10 tokens
"Если первым не писать людям и не навязываться, то можно обнаружить, что, в принципе, никому ты и не нужен". Афоризм для промоутеров.

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.